Kandydat na Burmistrza Szklarskiej Poręby – Janusz Lichocki – CV

Mieszkam w Szklarskiej Porębie od 24 lat, choć z miastem związany jestem od lat 30. To w naszym mieście w nieistniejącym już Klubie Kaczęta (obecnie Hotel Kryształ) zagrałem swoją pierwszą imprezę pod nazwą Kosmos Mega Sound System. Organizacja koncertów i prezentacja muzyki jako DJ to moje hobby, które kocham. Przez te lata zorganizowałem ponad 700 imprez i brałem udział w wielu festiwalach na terenie Polski.

Pracę zawodową zaczynałem jako grafik komputerowy w lokalnej gazecie w Zgorzelcu i przez chwilę w Jeleniej Górze. Od 2000 r. przez 8 lat pracowałem jako asystent architekta – projektanta w Jeleniogórskim Biurze Planowania i Projektowania.

W naszym mieście pracę zaczynałem w Urzędzie Miasta, w Referacie Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

Następnie pracowałem w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego. Prowadziłem procedurę zatwierdzania planów miejscowych potem przez rok zatwierdzałem pozwolenia na budowę.

W 2015 r. zacząłem pracę w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach gdzie byłem Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Byłem odpowiedzialny za takie dziedziny jak: planowanie przestrzenne – przygotowałem ponad 500 projektów decyzji o warunkach zabudowy, gospodarka nieruchomościami – sprzedaż, dzierżawa, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka mieszkaniowa.

W 2022 roku wygrałem konkurs na Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze.

Z samorządem związany jestem od 16 lat. Byłem radnym Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w latach 2010 – 2014. Obecnie jestem przewodniczącym Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.

Nadal wykonuje zawód urbanisty. Jestem członkiem 2 komisji urbanistycznych w Jeleniej Górze i Jeżowie Sudeckim.

Jestem delegatem Szklarskiej Poręby do Związku Gmin Karkonoskich.

Dokładny przebieg mojej edukacji wygląda następująco:

  • 1991 r. – 1996 r. Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Zgorzelcu, szkoła średnia, zawód: technik elektryk
  • 1997 r. – 1999 r. – szkoła policealna, Policealne Studium Reklamy „Creo” we Wrocławiu, zawód: technik organizacji reklamy
  • 2005 r. – 2009 r. – studia inżynierskie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji, kierunek architektura krajobrazu zawód: inżynier architektury krajobrazu
  • 2012 r. – 2013 r. – studia podyplomowe, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, kierunek urbanistyka i planowanie przestrzenne
  • 2012 r. – 2014 r. – studia magisterskie, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych, Kierunek Ochrona Środowiska, specjalność Ochrona Zasobów Naturalnych magister ochrony środowiska
  • 2020 r. – 2021 r. – studia podyplomowe, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek: Technologia wód, ścieków i odpadów