Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość w naszych rękach
ul. Górna 14/2, 58-580 Szklarska Poręba
REGON 527646493
NIP 6112831962
email: info@kwwprzyszlosc.pl

Chcących wesprzeć kampanię wyborczą:
PKO Bank Polski 67 1020 2124 0000 8802 0461 3412
z dopiskiem: wpłata na finansowanie kampanii wyborczej KWW Przyszłość w naszych rękach*

*Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat osób fizycznych.
*Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego
organizacji oraz komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-
krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień
ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów (art. 134 § 2 Kodeksu
wyborczego), tj. kwoty 63 630,00 zł.

  • Maksymalny termin wpłat do dnia 7 kwietnia 2024 r. do dnia wyborów.