Strona główna » Kandydaci na Radnych » Marcin Juralewicz

Kandydat na Radnego: Marcin Juralewicz
Okręg nr 6
Ulice: Armii Krajowej: od nr 1 do nr 10A, Dworcowa, Morcinka, Plac Sportowy, Szpitalna, Świerkowa, Wyszyńskiego

Marcin Juralewicz

Mam 47 lat, od urodzenia jestem związany ze Szklarską Porębą. Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 2009 r. pracowałem w Urzędzie Miejskim w naszym mieście. Obecnie pracuję w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej, jestem też członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jako radny chcę reprezentować mieszkańców Szklarskiej Porębie na forum Rady Miejskiej oraz służyć pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów. Będę starał się o poprawę dostępu mieszkańców do opieki zdrowotnej, usprawnienie gospodarki ściekami komunalnymi i zaopatrzenia w wodę, poprawę komunikacji pieszej i samochodowej na terenie miasta, kontynuację starań o uporządkowanie procesu zabudowy Szklarskiej Poręby.